QUY CHUẨN 06/2022

HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
hinh

DỊCH VỤ


TIN TỨC NỔI BẬT
Chi tiết tin
DỰ KIẾN SỬA ĐỔI QUY CHUẨN 06/2022/BXD

Ngày 11/8/2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn 6167/VPCP-CN sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.
Để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh, Thủ tướng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thành trước ngày 20/8/2023 việc sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam.
Như vậy, QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình sắp được sửa đổi.

Hiện hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành kèm theo Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022.

QCVN 06:2022/BXD quy định: Các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng (khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng sau đây gọi chung là nhà); Phân loại kỹ thuật về cháy cho vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, các phần và bộ phận của nhà, và nhà.

Hiện nay, QCVN 06:2022/BXD áp dụng đối với các nhà và công trình sau:

- Nhà ở: chung cư và nhà ở tập thể có chiều cao PCCC đến 150 m và không quá 3 tầng hầm; nhà ở riêng lẻ có chiều cao từ 7 tầng trở lên hoặc có nhiều hơn 1 tầng hầm đến 3 tầng hầm; nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh với diện tích sàn dành cho mục đích sản xuất, kinh doanh chiếm trên 30% tổng diện tích sàn;

CHÚ THÍCH: Trường hợp chuyển đổi nhà ở riêng lẻ sang mục đích khác thì phải tuân thủ theo quy định của quy chuẩn này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

- Các nhà công cộng có chiều cao PCCC đến 150 m và không quá 3 tầng hầm (trừ các công trình trực tiếp sử dụng làm nơi thờ cúng, tín ngưỡng; các công trình di tích); các loại sân thể thao ngoài trời có khán đài (sân vận động, sân tập luyện, thi đấu thể thao và tương tự);

- Các nhà sản xuất, nhà kho có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 1 tầng hầm;

- Các nhà cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 1 tầng hầm;

- Các nhà phục vụ giao thông vận tải có chiều cao PCCC đến 50 m và không quá 3 tầng hầm;

- Các nhà phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (trừ nhà ươm, nhà kính trồng cây và tương tự).

CHÚ THÍCH: Phân loại công trình theo quy định pháp luật liên quan. Các công trình cụ thể nêu tại 1.1.2 xem Bảng 6 QCVN 06:2022/BXD.
0976.234.114